O mně

VZDĚLÁNÍ

OBCHODNÍ AKADEMIE, OBOR BANKOVNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ

1.září 1996–30.června 2001

 • „Osvědčení o absolvování kurzu „Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně“
 • „Osvědčení o absolvování kurzu „Personální a mzdová problematika v praxi r.2018“
 • „Osvědčení dle zákona č.427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
 • „Osvědčení podle zákona o spotřebním úvěru, skupina odbornosti I. až III.
 • „Osvědčení podle zákona o podnikání na kap. trhu, sk. Odb. § 3, odst.1 zákona
 • „Osvědčení o vstupních odb. znalostí a dovedností pro distribuci pojištění a zajištění v souladu s § 56, čl.(3) a (4) a § 122 zákona č. 170/2018 Sb.

ZKUŠENOSTI

UNICREDIT BANK CZECH AND SLOVAK REPUBLIC, A.S.

3.dubna 2000–30.září 2018

Manažerka fakturace

 • Vedení lidí, organizace práce…
 • Zodpovědnost za zpracování účetnictví v nákladové oblasti banky
 • Zodpovědnost za odběratelskou oblast banky v oblasti vydaných faktur
 • Vedení projektu v rozvoji účetního programu banky

Referent administrativy III (správa budov a logistika)                                         

 • Účtování nájmů nebytových i bytových prostor, vyúčtování záloh za služby u nebytových prostor, účtování energií.
 • Zpracování výkazů pro Ministerstvo průmyslu a ČSÚ
 • Kontrola, zpracování a reporting Investičního rozpočtu pro gestora, koordinace s manažerem odpovědným za investice
 • Kontrola, zpracování a reporting Provozního rozpočtu pro gestora, koordinace při sestavování rozpočtu s manažery odpovědnými za jednotlivé náklady a jejich podřízenými
 • Spolupráce s dodavateli, kontrola smluv a příprava podkladů
 • Reporting za UCB Group Czech Republic – Sustainability Reportkoordinace při sběru dat s UCLeasingem, PIONEER  INVESTMENTem.
 • Procesní analytik na zpracovávání pohybu a skladování materiálu

ŽIVNOSTENSKÁ BANKA, A.S.

2000–2007

Analytik – účetní

 • Účtování nájmů nebytových i bytových prostor, vyúčtování záloh za služby u bytových i nebytových prostor, účtování energií, správa účtů, komunikace a spolupráce s pronajímateli
 • Kontrola a zpracování podkladů na plánování nákladů pro cost managera,
 • Kontrola a zpracování podkladů na plánování investic pro cost managera,
 • Zpracovávání výkazů pro ČSÚ a Ministerstvo průmyslu
 • Účast na integračních schůzkách, příprava a zpracování materiálů na integraci banky, součinnost se skupinou pro FM (logistika) 2007
 • Praxe ve spolupráci s dodavateli (outsourcing)

DOVEDNOSTI A KURZY

 • práce na PC (Internet Explorer, MS Outlook, Word, Excel, Access, PowerPoint, účetní programy JDE, POHODA)
 • organizační a analytické schopnosti, komunikace s lidmi, flexibilita, samostatnost
 • řidičský průkaz sk. B – aktivně
 • MS Word – pokročilý
 • MS Access – základní kurz
 • prezentační dovednosti
 • Procesní řízení – zákl. kurz
 • Procesní řízení – pokročilý kurz
 • získání certifikátu na ISO 140001:2004; ISO 50001:2011 a ISO 19011: 2011; vnitřní audit
 • Manažerské dovednosti I
 • Manažerské dovednosti II

SHRNUTÍ

Mezi lety 2000 a 2018 jsem působila v bankovním sektoru. Oblast mé práce: provozní účetnictví, rozpočet banky, vedení týmu, analýza dat, organizace práce a

Od října 2018 pracuji jako OSVČ v oblasti účetnictví a finančního poradenství. V těchto oborech, které jsou neustále v pohybu, se soustavně vzdělávám a školím o novinkách v daňových zákonech, mzdovém účetnictví, změnách v zákoně o účetnictví apod.

Ve finančním poradenství mám všechny zkoušky nařízené ČNB v oblasti pojišťovnictví, ve spotřebitelských úvěrech, penzijním pojištění, investicích.